Sunday, 27 November 2011

Digraf

Dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), dwihuruf, dwilambang, huruf rangkap.No comments:

Post a Comment